Docker deploy

9. září 2022 16:19

Jednoduchý deploy pgadmina na port 8080:

docker run -d \
    --name pgadmin4 \
    --restart always \
    -p 8080:80 \
    -e PGADMIN_DEFAULT_EMAIL=admin@domena.cz \
    -e PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD=TajneHeslo \
    dpage/pgadmin4

Vypsání logů:

docker logs pgadmin4 -f

Zpět na seznam všech příspěvků