VirtualBox přes CLI

21. listopadu 2022 9:42

Výpis všech VM:

VBoxManage list vms

Klasické spuštění VM:

VBoxManage startvm Debian

Spuštění VM bez výstupu (headless):

VBoxManage startvm --type headless Debian

Vypnutí VM:

VBoxManage controlvm MyVM poweroff

Zpět na seznam všech příspěvků