quimiho blog

Rubikova kostka

26. listopadu 2022 13:52

F R U R' U' F

R' U R' D2 R U' R' D2 R2

R U' R U R U R U' R' U' R2

 

Video návod:

https://www.youtube.com/watch?v=CW0bvh6BXEU

VirtualBox přes CLI

21. listopadu 2022 9:42

Výpis všech VM:

VBoxManage list vms

Klasické spuštění VM:

VBoxManage startvm Debian

Spuštění VM bez výstupu (headless):

VBoxManage startvm --type headless Debian

Vypnutí VM:

VBoxManage controlvm MyVM poweroff

Práce s PDF

26. září 2022 10:08

Spojení několika PDF do jednoho:

pdfunite input1.pdf input2.pdf output.pdf

Odstranění poslední stránky (klasicky prázdná stránka po oboustranném skenování):

pdftk input.pdf cat 1-r2 output output.pdf

Zmenšení velikosti PDF (například pro poslání e-mailem):

ps2pdf -dPDFSETTINGS=/ebook input.pdf output.pdf

Docker deploy

9. září 2022 16:19

Jednoduchý deploy pgadmina na port 8080:

docker run -d \
    --name pgadmin4 \
    --restart always \
    -p 8080:80 \
    -e PGADMIN_DEFAULT_EMAIL=admin@domena.cz \
    -e PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD=TajneHeslo \
    dpage/pgadmin4

Vypsání logů:

docker logs pgadmin4 -f

Aktualizace Debian Buster na Bullseye

31. srpna 2022 12:47

Aktualizujeme zdroje:

sed -i 's/buster\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list

Aktualizujeme balíky:

apt update
apt upgrade
apt dist-upgrade

Konfigurace SSH klienta

31. srpna 2022 10:02

Slouží hlavně k ulehčení přihlašování a provádí se v souboru ~/.ssh/config.

Povolení některých již nepodporovaných a vypnutých algoritmů:

Host *
HostkeyAlgorithms +ssh-dss,ssh-rsa
PubkeyAcceptedKeyTypes +ssh-dss,ssh-rsa

Přidání záznamu pro stroj backup:

Host backup
HostName backup.slavicin.unart.czf
User root

Nyní se stačí přihlašovat pouze pomocí:

ssh backup

SSH tunel

30. srpna 2022 17:44

Syntaxe:

ssh -N -f uživatel@vzdálená_IP -L [lokální IP:]lokální_port:vnitřní_IP:port
 

Namapování webserveru na vnitřní IP 192.168.1.1 na náš lokální port 9090 spustíme:

ssh -N -f ubnt@10.143.230.126 -L 9090:192.168.1.1:443

 

Někdy je v takovém případě problém s načítáním stylů/skriptů (načítají se stále z vnitřní IP), případně s cookies.

Je nutné prohlížeč ošálit:

sudo ip addr add 192.168.1.1 dev lo
sudo ssh -N -f ubnt@10.143.230.126 -L 192.168.1.1:443:192.168.1.1:443

Nový blog

27. srpna 2022 16:52

Dnes jsem konečně spustil nový blog.

Spíš než svoje myšlenky ale půjde o zápis věcí, které řeším/vyřeším a vždy je pak zapomenu.

Takže to bude spíš takový zápasník návodů smiley